Anh Nhân / hội viên Gymaster Center từ những ngày đầu tiên

Gắn bó với Gymaster Center từ những ngày đầu, nay cũng đã hơn 3 năm, Gymaster giúp tôi thay đổi cuộc sống: Khỏe hơn, Tự tin hơn, Có nhiều mối quan hệ hơn