Chị Hồng / Người có số buổi tập cùng PT nhiều nhất

Để an toàn và đảm bảo hiệu quả, tôi chọn tập cùng PT của Gymaster, có sự cam kết và đặc biệt là họ rất dễ mến