Ông Huỳnh Ngọc Minh / Chủ tịch liên đoàn thể hình HCM

Thật sự hoàn hảo và trọn vẹn đúng như câu khẩu hiệu Trọn gói dịch vụ – Trọn tâm tư vấn mà Gymaster đã chọn làm kim chỉ nam hành động.