Chị Nhung / Người Yêu Gym đến từng hơi thở

Ngày nào không tập thấy khó chịu lắm, gắn bó với Gymaster lâu lắm rồi, giờ tập chỗ khác không được nữa.