Ông Phạm Trọng Bình / Chủ tịch NABBA Việt Nam

Tôi biết Gymaster từ khi họ bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên trong ngành Fitness tại Việt Nam. Tôi nhìn thấy sự tận tâm trong từng kế hoạch, từng bản thiết kế, từng lời tư vấn họ gửi dến khách hàng. Khách hàng đến Gymaster trải nghiệm đạt những hiệu quả như cam kết.