Archives: Testimonials

Anh Trần Trung Nghĩa / Võ sư chuyên nghiệp

Tôi huấn luyện bộ môn MMA tại khá nhiều trung tâm tại Việt Nam, tiếp xúc với rất nhiều chủ đầu tư phòng Gym và các học viên. Tôi thấy trang thiết bị tại Gymaster rất hiện đại và đầy đủ phục vụ cho những ai đam mê bộ môn võ thuật nói chung và […]

Ông Phạm Trọng Bình / Chủ tịch NABBA Việt Nam

Tôi biết Gymaster từ khi họ bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên trong ngành Fitness tại Việt Nam. Tôi nhìn thấy sự tận tâm trong từng kế hoạch, từng bản thiết kế, từng lời tư vấn họ gửi dến khách hàng. Khách hàng đến Gymaster trải nghiệm đạt những hiệu quả như cam […]