Lưu trữ: Testimonials

Anh Quốc / Hội viên mới

Điều đặc biệt ở Gymaster đó là đội HLV rất nhiệt tình và đáng mến, sẵn sàng giúp đỡ người mới tập thật tốt