Balancing Yoga

Là lớp học tập trung vào các đọng tác giữ cân bằng cơ thể. Đay là lớp học khó, có tác dụng củng cố cơ bắp, tăng cường sức mạnh và mang lại sự ổn định cho cả tinh thần và thể chất. Lớp học này phù hợp với những người đã có kinh nghiêm luyện tập