dance gymaster
VŨ ĐIỆU ZUMBA SÔI ĐỘNG

Sống trọn từng khoảng khắc trong từng điệu nhảy, trải nghiệm phong cách sống hiện đại

NHẢY THÔI
JOIN WITH US
Trung tâm Dance Gymaster
ĐỐT CALO VỚI AEROBIC

Giải phóng năng lượng để đạt được thân hình trong mơ

NHẢY THÔI
JOIN WITH US
Lớp học Dance Gymaster
DANCE CỦA GIỚI TRẺ

Hình thành phong cách sống hiện đại và trẻ trung

NHẢY THÔI
JOIN WITH US
UPCOMING CLASSES

OUR PROGRAM

Gimply dummy text of the printing and typesetting industryorem Ipsum has been the industry’s standard dummy texake.

Weight Lifting

Wimply dummy text of the printing and typesetting industryrem Ipsum has been ttandard dummy.

Cycling

Wimply dummy text of the printing and typesetting industryrem Ipsum has been ttandard dummy.

Body Building

Wimply dummy text of the printing and typesetting industryrem Ipsum has been ttandard dummy.

Yoga

Wimply dummy text of the printing and typesetting industryrem Ipsum has been ttandard dummy.

BRING ALL YOUR FRIENDS. GET 30% DISCOUNT!

If you like our theme don’t forget to rate us with 5 stars.
JOIN WITH US

OUR FEATURED CLASSES

Gimply dummy text of the printing and typesetting industryorem Ipsum has been the industry's standard dummy texake of the printing and typesetting industryrem.

Patanjani Yoga

Patanjali Yoga là những động tác yoga mạnh mẽ, tập trung…

Zumba

Chương trình Dancing ở Gymaster phổ biến với 2 bộ môn…

Aerobic

Chương trình Dancing ở Gymaster phổ biến với 2 bộ môn…

GET TRAINING TODAY

Gimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.
JOIN WITH US

OUR EXPERT TRAINERS

Gimply dummy text of the printing and typesetting industryorem Ipsum has been the industry's standard dummy texake of the printing and typesetting industryrem.

CLASS ROUTINE

Gimply dummy text of the printing and typesetting industryorem Ipsum has been the industry's standard dummy texake of the printing and typesetting industryrem.
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
6:00am
Power Yoga
6:00am - 7:00am
Gym
6:00am - 9:30pm
Vinyasa Yoga
6:00am - 7:00am
Gym
6:00am - 9:30pm
Power Yoga
6:00am - 7:00am
Gym
6:00am - 9:30pm
Vinyasa Yoga
6:00am - 7:00am
Gym
6:00am - 9:30pm
Power Yoga
6:00am - 7:00am
Gym
6:00am - 9:30pm
Gym
6:00am - 9:30pm
Gym
6:00am - 9:30pm
8:00am
Power Yoga
8:00am - 9:00am
Power Yoga
8:00am - 9:00am
Power Yoga
8:00am - 9:00am
4:00pm
Kick Boxing
4:00pm - 5:00pm
Kick Boxing
4:00pm - 5:00pm
Kick Boxing
4:00pm - 5:00pm
Kick Boxing
4:00pm - 5:00pm
Kick Boxing
4:00pm - 5:00pm
Kick Boxing
4:00pm - 5:00pm
5:30pm
Power Yoga
5:30pm - 6:30pm
Balancing Yoga
5:30pm - 6:30pm
Power Yoga
5:30pm - 6:30pm
Balancing Yoga
5:30pm - 6:30pm
Power Yoga
5:30pm - 6:30pm
Power Yoga
5:30pm - 6:30pm
Ashtanga Yoga
5:30pm - 6:30pm
5:45pm
Kick Boxing
5:45pm - 6:45pm
Kick Boxing
5:45pm - 6:45pm
Vinyasa Yoga
5:45pm - 6:45pm
Kick Boxing
5:45pm - 6:45pm
Kick Boxing
5:45pm - 6:45pm
Vinyasa Yoga
5:45pm - 6:45pm
Kick Boxing
5:45pm - 6:45pm
Kick Boxing
5:45pm - 6:45pm
Vinyasa Yoga
5:45pm - 6:45pm
6:00pm
Aerobic
6:00pm - 7:00pm
Zumba
6:00pm - 7:00pm
Aerobic
6:00pm - 7:00pm
Zumba
6:00pm - 7:00pm
Aerobic
6:00pm - 7:00pm
Zumba
6:00pm - 7:00pm
6:45pm
Power Yoga
6:45pm - 7:45pm
Gentle Yoga
6:45pm - 7:45pm
Power Yoga
6:45pm - 7:45pm
Gentle Yoga
6:45pm - 7:45pm
Power Yoga
6:45pm - 7:45pm
Stretching Yoga
6:45pm - 7:45pm
7:00pm
Kick Boxing
7:00pm - 8:00pm
Kick Boxing
7:00pm - 8:00pm
Kick Boxing
7:00pm - 8:00pm
Kick Boxing
7:00pm - 8:00pm

ONLINE STORE

Gimply dummy text of the printing and typesetting industryorem Ipsum has been the industry's standard dummy texake of the printing and typesetting industryrem.

Ready To Change Your Physique, But Can't Work Out?

CONTACT US