Lịch tập theo ngày

LỊCH TẬP LUYỆN TẠI GYMASTER KDC TRUNG SƠN

 

LỊCH TẬP LUYỆN TẠI GYMASTER QUẬN 12

 

 • Gym
 • 6:00am- 9:30pm
 • Power Yoga
 • 6:00am- 7:00am
 • Power Yoga
 • 8:00am- 9:00am
 • Kick Boxing
 • 4:00pm- 5:00pm
 • Power Yoga
 • 5:30pm- 6:30pm
 • Kick Boxing
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Aerobic
 • 6:00pm- 7:00pm
 • Power Yoga
 • 6:45pm- 7:45pm
 • Kick Boxing
 • 7:00pm- 8:00pm
 • Vinyasa Yoga
 • 6:00am- 7:00am
 • Gym
 • 6:00am- 9:30pm
 • Kick Boxing
 • 4:00pm- 5:00pm
 • Balancing Yoga
 • 5:30pm- 6:30pm
 • Vinyasa Yoga
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Kick Boxing
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Zumba
 • 6:00pm- 7:00pm
 • Gentle Yoga
 • 6:45pm- 7:45pm
 • Gym
 • 6:00am- 9:30pm
 • Power Yoga
 • 6:00am- 7:00am
 • Power Yoga
 • 8:00am- 9:00am
 • Kick Boxing
 • 4:00pm- 5:00pm
 • Power Yoga
 • 5:30pm- 6:30pm
 • Kick Boxing
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Aerobic
 • 6:00pm- 7:00pm
 • Power Yoga
 • 6:45pm- 7:45pm
 • Kick Boxing
 • 7:00pm- 8:00pm
 • Gym
 • 6:00am- 9:30pm
 • Vinyasa Yoga
 • 6:00am- 7:00am
 • Kick Boxing
 • 4:00pm- 5:00pm
 • Balancing Yoga
 • 5:30pm- 6:30pm
 • Vinyasa Yoga
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Kick Boxing
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Zumba
 • 6:00pm- 7:00pm
 • Gentle Yoga
 • 6:45pm- 7:45pm
 • Kick Boxing
 • 7:00pm- 8:00pm
 • Power Yoga
 • 6:00am- 7:00am
 • Gym
 • 6:00am- 9:30pm
 • Power Yoga
 • 8:00am- 9:00am
 • Kick Boxing
 • 4:00pm- 5:00pm
 • Power Yoga
 • 5:30pm- 6:30pm
 • Power Yoga
 • 5:30pm- 6:30pm
 • Kick Boxing
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Aerobic
 • 6:00pm- 7:00pm
 • Power Yoga
 • 6:45pm- 7:45pm
 • Kick Boxing
 • 7:00pm- 8:00pm
 • Gym
 • 6:00am- 9:30pm
 • Kick Boxing
 • 4:00pm- 5:00pm
 • Ashtanga Yoga
 • 5:30pm- 6:30pm
 • Vinyasa Yoga
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Kick Boxing
 • 5:45pm- 6:45pm
 • Zumba
 • 6:00pm- 7:00pm
 • Stretching Yoga
 • 6:45pm- 7:45pm
 • Gym
 • 6:00am- 9:30pm

CHỘP NGAY DEAL HOT


Trải nghiệm 30 ngày tập tại GYMASTER chỉ với 399K
ĐĂNG KÝ NGAY