Archives: Trainers

Trương Chí Cường

Master Yoga Bằng Cấp và Giải Thưởng: HLV Yoga đoạt được rất nhiều giải thưởng Việt Nam và Châu Á Kinh Nghiệm: Bậc thầy về Yoga tại Việt Nam Giảng viên Yoga cao cấp của Viện Khoa học thể thao, Trung tâm huấn luyện Quốc Gia Ủy viên hội đồng chuyên môn Liên đoàn Yoga […]