Nguyễn Minh Khoa

Nguyễn Minh Khoa

Fitness Trainer

Biography:

Huấn Luyện Viên Gymaster