BMI Calculator

Dark Background Style

CALCULATE YOUR BMI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ad elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnaLorem ipsum dolor sit amet
BMI Tình trạng cân nặng
Dưới 18.5 Thiếu cân
18.5 - 24.9 Bình thường
25 - 29.9 Dư cân
trên 30 Béo Phì

Light Background Style

CALCULATE YOUR BMI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ad elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnaLorem ipsum dolor sit amet
BMI Tình trạng cân nặng
Dưới 18.5 Thiếu cân
18.5 - 24.9 Bình thường
25 - 29.9 Dư cân
trên 30 Béo Phì